“Grand-Agro” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.

Vakansiyalar

Sahədə işçilərə nəzarət etmək
Texniki qulluq