“Grand-Agro” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.