“Grand-Agro” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.

Grand-Agro MMC artıq badam yığımına başladı.

25 Aug 2021

Grand-Agro MMC artıq badam yığımına başladı.
Sortlar: Ferraduel, Ferragnes, Marta, Penta, Mardia, Soleta, Guara, Belona, Lauranne (Avijor)
Ölkəmiz üçün xeyirli və bərəkətli olsun.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
slider-product
slider-product
slider-product
slider-product
slider-product