“Grand-Agro” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.
about-thumb

Sosial məsuliyyət

Korporativ Sosial Məsliyyət fəaliyyətimiz hansı prinsiplərə söykənir?


 - istehlakçılar üçün keyfiyyətli və faydalı məhsulların istehsalı

- iş yerlərinin yaradılması, sərmayenin yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalın və insan potensialının inkişafına yönəlməsi

- vergi, əmək, ətraf mühit və s. qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl edilməsi

- iş prosessində bütün tərəflərlə vicdanlı və qarşılıqlı faydalı münasibətlərin qurulması 

- biznes prosesslərin əlavə kommersiya dəyərin yaradılmasına, səhmdarların və cəmiyyətin mənafeyi naminə ölkəmizin rəqabətlilik qabiliyyətinin artırılmasına yönəlməsi 

- iş prosesslərində ictimai gözləntilərin və ümumi qəbul edilmiş etik normaların nəzərə alınması

- tərəfdaşlıq proqramları və ictimai inkişaf layihələri vasitəsilə vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına töhfənin verilməsi